İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Özemek, hedeflerine ulaşabilmek için dünyada değişen teknolojilerle birlikte gelen rekabet koşullarında, sürekli gelişimi sağlamak amacıyla yüksek performanslı yönetici ve çalışanlara gereksinim duymaktadır. Bu sebeple çalışanlarımızı çok değerli ve şirketimizin sürekli gelişimine paralel olarak geliştirilmesi gereken en önemli kaynağımız olarak görmekteyiz.

Gelişim sürecinde gerçekleştirilen uyum eğitimleri, mesleki eğitimler ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra yönetici ve yönetici adayı eğitimlerimiz ile yüksek performanslı bir çalışan kültürü oluşturarak üzerimize düşen insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Hedefimiz, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza yüksek standartlarda gelişim ve eğitim olanakları sunabilmek ve onların şirketin başarısına etkinliklerini sürekli kılmalarına ve arttırmalarına önemli katkı sağlamaktır.

  • İhtiyaç duyulan pozisyona en uygun personel seçimi için etkin görüşme süreçleri oluşturmak,
  • Personelimizin memnun olacakları bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Memnuniyet ölçümleri yaparak, sonuçlar doğrultusunda iyileştirme faaliyetleri geliştirmek,
  • Şirket içinde ve dışında, kültürel ve sportif faaliyetler geliştirmek,
  • Personelimizin yetkinliklerini ve performansını geliştirici eğitim çalışmaları yapmak,
  • Pozisyonun getirdiği niteliklere uygun performans sistemi belirlemek
Bu web sitesi çerezleri kullanıyor. Bu siteye göz atmaya devam ederseniz, çerezleri kullanmayı kabul etmiş olursunuz.